Добре дошли!

Това е информационната интернет-базирана платформа за обучение на Националното сдружение на общините в Република България.

Платформата е разработена през 2013 г. по проект № К12-22-1/29.09.2012г. „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Започна приемането на заявки за участие в предстоящите безплатни обучения

От 19 януари започна приемането на заявки за участие в предстоящите безплатни обучения на служителите от общинските администрации в рамките на проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Информация можете да видите тук, на платформата, в раздел "Обучения"

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


През 2017 - 2018 г. НСОРБ изпълнява мащабна обучителна програма за подобряване на административния капацитет в общините по предоставянето на публични услуги. Обученията ще стартират в края на 2017 г. и ще продължат до края на 2018 г., като ще се провеждат най-малко в 8 региона в страната. Няма ограничения на броя записани общински експерти по отделните модули. Един служител може да участва в повече от един тематичен модул. 

Обученията ще съчетават теоретичната основа с разглеждането на множество добри практики и казуси от общините и са насочени към заместник-кметове и общински служители (на трудово и служебно правоотношение), ангажирани с прилагането на политики на местно ниво и предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.

Очаква се над 5400 служители от всички общини да се възползват от безплатните курсове по 10 тематични обучителни модули, които са:

  • устройство на територията; 
  • общинска собственост; 
  • превенция и действия при бедствия;
  • обществен ред и сигурност;
  • образование;
  • социални дейности;
  • местни данъци и такси;
  • общински бюджети;
  • управление на водите;
  • управление на отпадъците.


Във връзка с първоначално проучване на желаещите за включване в бъдещите обучения сме подготвили ФОРМУЛЯР - ЗАЯВКА, който можете да изтеглите от ТУК

Ще очакваме до 05.12.2017 г. да върнете попълнения формуляр с имената на експертите от Вашата община, които да бъдат включени в обученията и/или да предложите най-добрите от тях, като обучители на ел. поща: m.yarovaya@namrb.org или на факс 02/943 44 31 или на адреса на НСОРБ – 1111 София, ул. „Голаш” 23.


Ще сме Ви благодарни, ако имате възможност да ни изпращате попълнените формуляри в txt. формат (Word).


Ако предпочитате, можете да попълните горния формуляр-заявка онлайн на следния адрес: https://goo.gl/forms/gIkfxZVSqu7uXFkI2


Допълнителна информация можете да получите от Мария Яровая на тел. 02/943 44 67, 02/943 44 68, 0889765387, e-mail: m.yarovaya@namrb.org или от ръководителя на проекта - Десислава Стойкова, на тел. 02/943 44 67, 02/943 44 68. 

По-късно, подадените от общината обучаеми ще имат възможност да изберат подходящото за тях време през 2018 г. и място на провеждане, което е териториално и транспортно най-достъпно за тях. Повече информация, програми, дати и места на провеждане очаквайте през януари 2018 г. тук - в интернет платформата за обучения. Подадените от общината служители  първоначално, чрез формуляра,  ще могат да се записват индивидуално чрез интернет платформата в избраното обучение. 


Възползвайте се от възможността да повишите административния капацитет на Вашите служители!

Очаквайте скоро допълнителна информация за провеждането и записването за обучителните модули.

С информационната брошура можете да се запознаете ТУК

Text/HTML

Очаквайте на 23-24 ноември 2017 г. обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от ЮЗР, ЮЦР и ЮИР!

Обучението ще се проведе в Центъра за обучение на местните власти - с. Гергини, на 7 км. от гр. Габрово.

Допълнителна информация, програма и заявка за участие можете да видите на интернет страницата на НСОРБ: http://www.namrb.org/obutchenie-za-kmetove-na-kmetstva-i-kmetski-namestnici-kmetat-na-kmetstvo-statut-pravomoshtchiia-formuli-za-uspech


Обучение „Кметът на кметство – статут, правомощия, формули за успех“

НСОРБ успешно и при голям интерес провежда серия обучения за новоизбрани кметове на кметства и кметски наместници. Участниците имат възможността да получат познания относно правата и отговорностите си, бюджетите, услугите и начините на делегиране.

Първото от серията обучения за кметове на кметства за общини от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Сливен и Стара Загора се проведе на 2-3 юни. 

Обучението за кметове на кметства и кметски наместници от общини от областите Разград, Русе и Шумен се проведе на 30 юни – 1 юли 2016 г. в Центъра за обучение на местните власти, с. Гергини, общ. Габрово. Заявки за участие можете да изпратите до 27 юни на факс: 02 943 44 31 или на e-mail: m.yarovaya@namrb.org

Обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от областите Враца, Монтана, Видин, Добрич, Варна и Търговище се състоя на 14-15 юли 2016 г. 
Обученията на НСОРБ гарантират практически насочени учебни модули и консултации с лектори с опит!

Очаквайте новите дати за обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от ЮЗР, ЮЦР и ЮИР.


Обучителна дейност на НСОРБ:

През периода юли 2013 - февруари 2014 г. НСОРБ провежда мащабна обучителна програма  (над 190 обучения) за подобряване на административния капацитет в общините по предоставянето на основни публични услуги.

Обученията се провеждат на регионален принцип на осем места на територията на цялата страна: Вършец, Троян, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград/Банско и София/Боровец. Продължителността им е 2 дни (от обяда на първия до обяда на третия ден).

Общините получават възможността да инвестират в своите експерти и служители, като ги включат в обученията по 18 специално подбрани и ключови общински теми:Получените знания и умения ще надградят опитът досега и ще изградят общински експертни мрежи, които да продължат да споделят наученото със своите колеги.

В модул „Обучения” имате възможността да видите публикувания график на обученията, да заявите участие в тях „on-line”.

В модул раздел „Дистанционно обучение“ можете да задавате въпроси относно неясни регламенти, казуси и др. Всички отговори ще бъдат публикувани и видими за общините. Осигурен е свободен достъп до обучителни материали и имате възможност да проверите получените знания чрез онлайн тестове. 

В модул  „Фотогалерия“ ще може да разглеждате снимки от проведените обучения, а във форума се провеждат дискусии и консултации, задават се въпроси и се обменят добри практики.