Добре дошли!

Това е информационната интернет-базирана платформа за обучение на Националното сдружение на общините в Република България.

Платформата е разработена през 2013 г. по проект № К12-22-1/29.09.2012г. „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Text/HTML

ОБУЧЕНИЯ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Обучение „Кметът на кметство – статут, правомощия, формули за успех“

НСОРБ успешно и при голям интерес провежда серия обучения за новоизбрани кметове на кметства и кметски наместници. Участниците имат възможността да получат познания относно правата и отговорностите си, бюджетите, услугите и начините на делегиране.

Първото от серията обучения за кметове на кметства за общини от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Сливен и Стара Загора се проведе на 2-3 юни. 

Обучението за кметове на кметства и кметски наместници от общини от областите Разград, Русе и Шумен се проведе на 30 юни – 1 юли 2016 г. в Центъра за обучение на местните власти, с. Гергини, общ. Габрово. Заявки за участие можете да изпратите до 27 юни на факс: 02 943 44 31 или на e-mail: m.yarovaya@namrb.org

Предстояща дата за обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от областите Враца, Монтана, Видин, Добрич, Варна и Търговище е 14-15 юли 2016 г. Очаквайте покана.ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ

Обучението „Кметът на кметство – статут, правомощия, формули за успех“ – за кметове на кметства и кметски наместници от общини от областите Варна, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Силистра и Търговище ще се проведе на 14 - 15 юли 2016 г. в Центъра за обучение на местните власти, с. Гергини, общ. Габрово.

Заявки за участие можете да изпратите до 11 юли на факс: 02 943 44 31 или на e-mail: m.yarovaya@namrb.org. Записването става по реда на получаване на заявките, до изчерпване на местата. Покани с информация и програма за обучението са изпратени до кметовете на общини от тези области.

Заявка за участие можете да изтеглите от ТУК

Програмата на обучението можете да видите ТУК


Обученията на НСОРБ гарантират практически насочени учебни модули и консултации с лектори с опит!

Очаквайте през есента новите дати за обучение на кметове на кметства и кметски наместници от общини от ЮЗР, ЮЦР и ЮИР.


Обучителна дейност на НСОРБ:

През периода юли 2013 - февруари 2014 г. НСОРБ провежда мащабна обучителна програма  (над 190 обучения) за подобряване на административния капацитет в общините по предоставянето на основни публични услуги.

Обученията се провеждат на регионален принцип на осем места на територията на цялата страна: Вършец, Троян, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград/Банско и София/Боровец. Продължителността им е 2 дни (от обяда на първия до обяда на третия ден).

Общините получават възможността да инвестират в своите експерти и служители, като ги включат в обученията по 18 специално подбрани и ключови общински теми:Получените знания и умения ще надградят опитът досега и ще изградят общински експертни мрежи, които да продължат да споделят наученото със своите колеги.

В модул „Обучения” имате възможността да видите публикувания график на обученията, да заявите участие в тях „on-line”.

В модул раздел „Дистанционно обучение“ можете да задавате въпроси относно неясни регламенти, казуси и др. Всички отговори ще бъдат публикувани и видими за общините. Осигурен е свободен достъп до обучителни материали и имате възможност да проверите получените знания чрез онлайн тестове. 

В модул  „Фотогалерия“ ще може да разглеждате снимки от проведените обучения, а във форума се провеждат дискусии и консултации, задават се въпроси и се обменят добри практики.